SH Engine .21 FEMCA 2023 Champion Edition

Click để xem lớn hơn
 

Model: PT21XB2

Price: 4,500,000đ

Technical data :
  • Cubic capacity : 3.49cc
  • Bore : 15.88mm
  • Stroke : 17.6mm
  • R.P.M : 36.000 - 40.000
  • Weight : 356g
 
 

DÒNG MÁY SH VÔ ĐỊCH FEMCA 2023